On-line přihlášení
Rekreační středisko Březina
5.8. – 17.8. 2024
Po odeslání přihlašovacího formuláře:

Pro dokončení přihlášení nezapomeňte kliknout dole na tlačítko ODESLAT. Vámi zadané informace se automaticky odešlou i na Váš email. Toto si prosím zkontrolujte a v opačném případně nás kontaktujte telefonicky!

Dále proveďte prosím úhradu pobytu na náš účet číslo 2601906448 / 2010

vedený u Fio banka, a.s.:

 • Čtrnáctidenní pobyt
 • Do 14 dnů od přihlášení zaplaťte zálohu 3.500,-Kč, případně celou částku 6.900,-Kč
 • Do 14.6.2023 pak případně doplatek 3.400,-Kč
 • Při přihlášení po 31.12.2023 je cena 7.300,- Kč
 • Do 14 dnů od přihlášení zaplaťte zálohu 3.800,-Kč, případně celou částku 7.300,-Kč
 • Do 14.6.2023 pak případně doplatek 3.500,-Kč

Do pladby uveďte VARIABILNÍ ČÍSLO, které je RODNÉ ČÍSLO dítěte bez lomítka, uvedené v přihlášce.

Přihláška je platná až po připsání platby na účet. V případě neuhrazení platby v řádném termínu (bez předchozí domluvě s námi) může být pobyt přihlášenému dítěti zrušen a místo postoupeno jinému zájemci.

Nástup na tábor je v pondělí 5.8.2024 v odpoledních hodinách a končí v sobotu 17.8.2024 v dopoledních hodinách. Konkrétní Čas bude zaslán emailem cca 14 dnů před začátkem tábora.

Při nástupu na tábor je NUTNÉ DOLOŽIT NÁSLEDUJÍCÍ DOKUMENTY:

 • Posudek o zdravotní způsobilosti (náležitosti dle přílohy č.3 vyhlášky č.106/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, v platném znění)
 • Prohlášení o bezinfekčnosti s datem nástupu dítěte na tábor 
 • Kopii průkazu pojištěnce
 • Seznam léků (i ti, kteří žádné léky neberou, bude doložen prázdný a stvrzen podpisem)

Tyto dokumenty je bez výjimky nutné doložit, bez těchto dokumentů nemůžeme dítě k pobytu přijmout.

Vámi poskytnuté údaje slouží k zajištění organizačních náležitostí a je s nimi nakládáno jako s chráněnými daty.

Odesláním přihlášky potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s platnými Všeobecnými podmínkami a Táborovým řádem (ke stažení na webových stránkách www.taboryselitou.cz), kterými se řídí pobyt dětí v táboře a vyslovuji s nimi souhlas. Dále jsem si vědom(a), že v případě porušení táborového řádu výše jmenovaným dítětem si odvezu své dítě z tábora na vlastní náklady a bez nároku na finanční vyrovnání za zbytek pobytu.

Přihláška je akceptována až na základě zaplacení platby na účet tábora: 

2601906448 / 2010 u Fio banky.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 • Zdeněk Bernard 773 471 155 – Hlavní vedoucí
 • Eliška Jirková 723 843 487 – Zástupce hlavního vedoucího
 • Email: taboryselitou@gmail.com
 • Těšíme se na Vaše děti, parta bezva Vedoucích.

provozovatel tábora:

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Sokoleč

Poděbradská 51, Sokoleč 29001

IČO: 01874535

zastoupený Zdenkěm Bernardem (starosta spolku)